ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

เด็กชาย ฐิติกร ทองทิพย์

ชื่อเล่น ปอนด์ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 2

บ้านหนองน้อย ต.ท่งเเก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

เกิดวันที่ 27 พฦศจิกายน พ.ศ 2541

จบจากโรงเรียนบ้านหนองน้อย

อาหารที่ชอบ ส้มตำ ไก่ย่าง

สัตว์ที่ชอบ ไก่ หมา นก เป็ด

สีที่ชอบ สีฟ้า สีส้ม สีแดง สีเหลือง

โฆษณา

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

นาย อธิพงษ์ ประชาเขียว

ชื่อเล่น ติ๊ก ชั้น 3/2 เลขที่ 12

บ.เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

เกิดวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2541

จบจากโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

บิดาชื่อ นายกฤษดา ประชาเขียว

มารดาชื่อ นางสายพิน ประชาเขียว

อาหารที่ชอบ ส้มตำ ไก่ยาง

ส้ตว์ที่ชอบ หมา

สีที่ชอบ แดง ดำ ขาว